دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره اول متوسطه

powerpoint

Personality

بدون شرح

download

15-Goodbye-February-Hello-March-Quotes-6624-9

personality

.The character of someone and how he or she behaves towards other people

iStock_Questionmark_faces_11860969XSmall1

 

images

personality-quotes-3

traits-cover

images (1)

بدون شرح

February2016 Calendar

 

image010

 

 

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از تمامی همکارانی که آثار خود را به گروههای آموزشی استان ارسال نموده اند تشکر و قدردانی می گردد.

خانمها : شرف خاتون نصرتی ، بیتا خراسانی ، ایران محمودی ، صفیه قویدل حیدری ، فاطمه صادقی ، مریم حسینی کنگانی ، طاهره بارانی ، حمیده قلاسی ، اعظم پیشادست ، ملیحه عارفی ، زبیده بازیاری ، ام هانیه میر ، شیرین جهانتیغ ، خدیجه تاتوره

آقایان : محمد اکرم یزدان مهر ، عباسعلی سعادت والی ، میثم گل محمودی

بدون شرح

images (1)

 

images (2)

شیوه نامه اجرایی درس پژوهی

شیوه نامه اجرایی جشنواره الگوهای تدریس برتر با رویکرد درس پژوهی

jashnvaree

توجه : تدریس از کتاب پایه ی هفتم درس سوم بخشهای

  conversation and practice

معرفی سایت

grammar girl

جهت استفاده همکاران گرامی

بدون شرح

 

 

images

images (1)

معرفی سایت

 games* listen and watch* read and write* make*grammar*

little kids* speak and spell

 در سایت

Learn English Kids