دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره اول متوسطه

Congratulations on the beginning of the new academic year

 

Dear students, colleagues

We would like to extend our warmest wishes to you all on the beginning of the New Academic year. Let it be interesting and unusual for you and let it bring new knowledge and discoveries, as well as new challenges

To the students we would like to wish creative, responsible approach to education and interesting, passionate, inspiring professors.

To the professors and all the colleagues we would like to wish smart, intelligent students, open for new knowledge and ready to study in and outside the classroom.

دهه شکوهمند فجر مبارک باد

مژده ای منتظران ماه ظفر باز آمد
ماه بهمن به دو صد شوکت و فر باز آمد
دور رنج و تعب حق طلبان شد سپری
روز فخر و شرف اهل نظر باز آمد
شد فروزان به جهان کوکب اقبال وطن
صبح پیروزی ما بار دگر باز آمد
دهه شکوهمند فجر مبارک باد