تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان, امام حسین (ع)

مهر ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان, امام حسین (ع) بسته هستند)

تا بال و پر عشق به جانم دادند / در وادی عاشقان مکانم دادند گفتم که کجاست کعبه اهل ولا / درگاه حسین را نشانم دادند ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

Congratulations on the beginning of the new academic year

مهر ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای Congratulations on the beginning of the new academic year بسته هستند)

 

Dear students, colleagues

We would like to extend our warmest wishes to you all on the beginning of the New Academic year. Let it be interesting and unusual for you and let it bring new knowledge and discoveries, as well as new challenges

To the students we would like to wish creative, responsible approach to education and interesting, passionate, inspiring professors.

To the professors and all the colleagues we would like to wish smart, intelligent students, open for new knowledge and ready to study in and outside the classroom.

دهه شکوهمند فجر مبارک باد

بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای دهه شکوهمند فجر مبارک باد بسته هستند)

مژده ای منتظران ماه ظفر باز آمد
ماه بهمن به دو صد شوکت و فر باز آمد
دور رنج و تعب حق طلبان شد سپری
روز فخر و شرف اهل نظر باز آمد
شد فروزان به جهان کوکب اقبال وطن
صبح پیروزی ما بار دگر باز آمد
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

 

فراخوان مسابقه ی طراحی ونگارش نمونه آزمونهای منتخب دو مهارت نوشتاری وخوانداری

آبان ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فراخوان مسابقه ی طراحی ونگارش نمونه آزمونهای منتخب دو مهارت نوشتاری وخوانداری بسته هستند)

فراخوان مسابقه ی طراحی ونگارش نمونه آزمونهای منتخب دو مهارت نوشتاری وخوانداریLesson 1 Grade8

برنامه عملیاتی استان سیستان و بلوچستان

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی استان سیستان و بلوچستان بسته هستند)

برنامه عملیاتی۹۶۹۷ – Copy

بودجه بندی و اصلاحیه بارم بندی درس زبان انگلیسی ۹۷-۹۶

آبان ۱۰ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بودجه بندی و اصلاحیه بارم بندی درس زبان انگلیسی ۹۷-۹۶ بسته هستند)

زبان انگلیسی اصلاحیه بارم بندی

فایل صوتی زبان هشتم بخش چهارم

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل صوتی زبان هشتم بخش چهارم بسته هستند)

lesson seven & photo dictionary (1)

فایل صوتی زبان هشتم بخش سوم

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل صوتی زبان هشتم بخش سوم بسته هستند)

lesson five & six

فایل صوتی زبان هشتم بخش دوم

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل صوتی زبان هشتم بخش دوم بسته هستند)

lesson three & four

فایل صوتی زبان هشتم بخش اول

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل صوتی زبان هشتم بخش اول بسته هستند)

lesson one & two

فایل صوتی زبان هفتم بخش دوم

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل صوتی زبان هفتم بخش دوم بسته هستند)

فایل های صوتی زبان هفتم بخش اول

مهر ۱۹ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل های صوتی زبان هفتم بخش اول بسته هستند)

file 1

The Worksheet for English classes

مهر ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای The Worksheet for English classes بسته هستند)

طرح_درس؛_بودجه_بندی؛_دفتر_کلاسی_زبان_

تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان

مهر ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان بسته هستند)

Congratulation of the new academic year

مهر ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای Congratulation of the new academic year بسته هستند)

Dear students 2

فرم ارزیابی سوالات گفتاری و شنیداری

بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرم ارزیابی سوالات گفتاری و شنیداری بسته هستند)

Speaking_exam_checklist_Dabirkhane

listening_checklist_Dabirkhane

با تشکر از پایگاه

نمونه سوال گفتاری و شنیداری

بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوال گفتاری و شنیداری بسته هستند)

Speaking exam monologue

Speaking_Interview_module_Final

با تشکر از پایگاه

سایتهای مفید

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سایتهای مفید بسته هستند)

http://www.esltower.com/index.html

برگرفته از پایگاه

سایت بازیهای آموزشی

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سایت بازیهای آموزشی بسته هستند)

 

Games

با تشکر از پایگاه

WORKSHEETS

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای WORKSHEETS بسته هستند)

http://esl-kids.com/index.php?page=worksheets

برگرفته از پایگاه

مقاله معرفی شده توسط استاد شربیان

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مقاله معرفی شده توسط استاد شربیان بسته هستند)

There Is No Best Method—Why

مطالب ارایه شده توسط استاد ارجمند دکتر شربیان درهمایش سالانه دبیرخانه کشوری

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مطالب ارایه شده توسط استاد ارجمند دکتر شربیان درهمایش سالانه دبیرخانه کشوری بسته هستند)

چارچوب_معلمی

مشخصات_چارچوب_معلمی

فرم_مشاهده_و_پایش_عملکرد_معلمان

Observation Checklist

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای Observation Checklist بسته هستند)

Observation_Checklist_11_Aban-1 (1)

با تشکر از پایگاه

listening and speaking

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای listening and speaking بسته هستند)

Dabirkhae_LS (2)

با تشکر از پایگاه زبان

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

جهت دستیابی به مطالب  ارایه شده توسط استادارجمند دکتر میری  در همایش سالانه دبیرخانه کشوری  بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Appearance_and_Personality

http://s9.picofile.com/d/8273968492/f37a2820-303d-4e0b-8314-b8f1394d3c03/Appearance_and_Personality.pdf

معرفی کتب الکترونیکی

آبان ۱۲ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای معرفی کتب الکترونیکی بسته هستند)

 

Designing Assessment for Quality Learning Describing Discourseبرگرفته از سایت پایگاه

دانلود ده مقاله مفید مرتبط با کتب جدید التالیف

آبان ۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای دانلود ده مقاله مفید مرتبط با کتب جدید التالیف بسته هستند)

http://eng-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=55

 

با تشکر از دبیرخانه

نمونه سوال نهم

آبان ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوال نهم بسته هستند)

grade 9 reading & writing

grade 9 reading & writing test2

طرح درسهای برگزیده کشوری

مهر ۲۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای طرح درسهای برگزیده کشوری بسته هستند)

Khorasan                                                             Razavi

Yazd    Zanjan     Gom     lesson plan 9    golestan group     

Lesson Plan of ninth grade of Junior High School_2 nemoone soal2

طرح درس سالانه پایه ۸

مهر ۲۸ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای طرح درس سالانه پایه ۸ بسته هستند)

طرح درس سالانه هشتم

 

با سلام وعرض تبریک اغاز بهار علم و دانش  طرح درس پیشنهادی پایه هشتم

powerpoint

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای powerpoint بسته هستند)

Personality

اسناد و دستور العمل ها

فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اسناد و دستور العمل ها بسته هستند)

سند تحول بنیادین

سند برنامه درسی ملی

سند نقشه جامع علمی کشور

آئین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی

آیین نامه اجرایی مدارس

شیوه نامه گروه های آموزشی

با تشکر از پایگاه

بدون شرح

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بدون شرح بسته هستند)

download

15-Goodbye-February-Hello-March-Quotes-6624-9

personality

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای personality بسته هستند)

.The character of someone and how he or she behaves towards other people

iStock_Questionmark_faces_11860969XSmall1

 

images

personality-quotes-3

traits-cover

images (1)

بدون شرح

بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بدون شرح بسته هستند)

February2016 Calendar

 

image010

 

 

نقد و بررسی

بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد و بررسی بسته هستند)

خراسانی – نقد و بررسی

تقدیر و تشکر

بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تقدیر و تشکر بسته هستند)

بدین وسیله از تمامی همکارانی که آثار خود را به گروههای آموزشی استان ارسال نموده اند تشکر و قدردانی می گردد.

خانمها : شرف خاتون نصرتی ، بیتا خراسانی ، ایران محمودی ، صفیه قویدل حیدری ، فاطمه صادقی ، مریم حسینی کنگانی ، طاهره بارانی ، حمیده قلاسی ، اعظم پیشادست ، ملیحه عارفی ، زبیده بازیاری ، ام هانیه میر ، شیرین جهانتیغ ، خدیجه تاتوره

آقایان : محمد اکرم یزدان مهر ، عباسعلی سعادت والی ، میثم گل محمودی

بانک سوالات

دی ۲۰ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بانک سوالات بسته هستند)

کاری از گروه زبان انگلیسی استان  ( نمونه سوالات ارسالی همکاران با نام خود آنها بارگزاری خواهد شد )

هفتم نوبت اول

هشتم نوبت اول

نهم نوبت اول

( ارسالی توسط خانم بیتا خراسانی )

بدون شرح

دی ۱۳ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بدون شرح بسته هستند)

images (1)

 

images (2)

بارم بندی دروس زبان

دی ۲ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی دروس زبان بسته هستند)

بارم بندی

بارم بندی دروس زبان انگلیسی 

شیوه نامه اجرایی درس پژوهی

آذر ۲۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه اجرایی درس پژوهی بسته هستند)

شیوه نامه اجرایی جشنواره الگوهای تدریس برتر با رویکرد درس پژوهی

jashnvaree

توجه : تدریس از کتاب پایه ی هفتم درس سوم بخشهای

  conversation and practice

معرفی سایت

آذر ۱۷ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای معرفی سایت بسته هستند)

grammar girl

جهت استفاده همکاران گرامی

بدون شرح

آذر ۱۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بدون شرح بسته هستند)

 

 

images

images (1)

معرفی سایت

آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای معرفی سایت بسته هستند)

 games* listen and watch* read and write* make*grammar*

little kids* speak and spell

 در سایت

Learn English Kids

آذر ۱۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

به این سایت سر بزنید  

  Pitara.com

طرح درس هشتم

آذر ۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای طرح درس هشتم بسته هستند)

۸

۸(۲)

۸(۳)

کاری از سرکار خانم بیتا خراسانی . با آرزوی شادکامی  و  موفقیت روزافزون برای ایشان

ملاک‌های نقد و بررسی کتاب‌های درسی

آذر ۴ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ملاک‌های نقد و بررسی کتاب‌های درسی بسته هستند)

ملاک‌های نقد و بررسی کتاب‌های درسی

بدون شرح

آبان ۲۹ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بدون شرح بسته هستند)

images (2)

images (1)

 

کارگاه آموزشی

آبان ۲۹ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه آموزشی بسته هستند)

شرکت و نظارت گروه زبان استان در کارگاه آموزشی ناحیه ی یک 

201511161381

نمونه سوال نهم

آبان ۲۹ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوال نهم بسته هستند)

پایه نهم. نوبت دوم۴

Listening script 9 (4)

نمونه سوال هشتم

آبان ۲۹ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوال هشتم بسته هستند)

پایه هشتم. نوبت دوم. ۳

Listening script 8 (3)

نمونه سوال هفتم

آبان ۲۹ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوال هفتم بسته هستند)

پایه هفتم. نوبت دوم. ۲

Listening script 7 (2)

Colours

آبان ۲۲ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای Colours بسته هستند)

Colours

The sun above is bright and yellow
On the phone we all say hello

 

Oceans and seas are deep and blue
We should always be and honest and true

 

The night sky is dark and black
To naughty children mummy gives a smack

 

Roses are so pretty and red
After supper is time for bed

 

The grass in the garden is wet and green
We should never ever be mean

 

The milk we drink is ever so white

Little children should never fight

همیشه شاد باشید

بدون شرح

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بدون شرح بسته هستند)

 

images

images

بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش زبان

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش زبان بسته هستند)

بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش زبان

بسته ی آموزشی

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بسته ی آموزشی بسته هستند)

listening worksheet

practice checklist

Speaking worksheet

Writing checklist

Assessing speaking checklist

Writing Task

 

مطالعه ی چک لیستهای زیر  در بهبود کیفیت یاددهی یادگیری و همچنین اجرای بهتر جشنواره ی الگوی برتر تدریس  پیشنهاذ می گردد  .

باتشکر از پایگاه زبان

دانلود پاورپوینت مکالمه های دروس (۱-۲-۳) زبان نهم منبع ۹class.ir

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای دانلود پاورپوینت مکالمه های دروس (۱-۲-۳) زبان نهم منبع ۹class.ir بسته هستند)

دانلود پاورپوینت مکالمه های دروس (۱-۲-۳) زبان نهم منبع ۹class.ir

دانلود پاورپوینت حل تمرینات کتاب کار زبان نهم – درس اول

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای دانلود پاورپوینت حل تمرینات کتاب کار زبان نهم – درس اول بسته هستند)

دانلود پاورپوینت حل تمرینات کتاب کار زبان نهم – درس اول

تبدیل متن به فایل صوتی

آبان ۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تبدیل متن به فایل صوتی بسته هستند)

تبدیل متن به فایل صوتی

برنامه عملیاتی

مهر ۳۰ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی بسته هستند)

برنامه عملیاتی ۹۵-۹۴

بودجه بندی سالانه

مهر ۳۰ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بودجه بندی سالانه بسته هستند)

 

همکاران محترم بودجه بندی ارائه شده پیشنهادی است . نظر همکاران گرامی محترم است . لطفا نظرات خود را در این زمینه با ما به اشتراک بگذارید . از همکاری شما سپاسگزاریم .
بودجه بندی پیشنهادی دروس زبان دوره متوسطه اول  ( گروه زبان استان )

 Grade 9 Grade ۸ Grade 7 Month
 Lesson 1 Lesson1 Lesson1 & 2 Mehr
 Lesson 2 & exam Lesson 2 & 3/      exam& review  Lesson3 / review & exam Aban
 Lesson 3 & review Lesson 4 / review Lesson 4 & review  Azar
 Exams   Exams Exams Dey
 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 5 & 6 review Bahman
 Lesson 5 / review & exam Lesson 6 / review & exam Lesson 7 & exam  Esfand
 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Farvardin
 Review & exams  Review & exams  Review & exams Ordibehesht

 

همکاران محترم بودجه بندی ارائه شده پیشنهادی است .

 

کارگاه آموزشی

مهر ۲۸ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه آموزشی بسته هستند)

برگزاری کارگاه آموزشی ( بررسی کناب نهم ) در محل گروه های تکنولوژی و گروه های آموزشی استان.201510201371

جهان پرشور ماتم شد

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جهان پرشور ماتم شد بسته هستند)

images

جهان پرشور و ماتم شد

همه دلها پر از غم شد

بیا یا حضرت زهرا(س)

ببین ماه محرم شد

لبیک یا حسین علیه السلام
.

نمونه سوالات نهم متوسطه

مهر ۲۲ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات نهم متوسطه بسته هستند)

نمونه سوالات نهم متوسطه

بارم بندی درس زبان انگلیسی هشتم

مهر ۱۹ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی درس زبان انگلیسی هشتم بسته هستند)

بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه هشتم

کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی(نهم)

مهر ۱۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی(نهم) بسته هستند)

کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی دوره اول متوسطه‌ (نهم)

نمونه کامل گزارش درس پژوهی

مهر ۱۲ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه کامل گزارش درس پژوهی بسته هستند)

نمونه کامل گزارش درس پژوهی

نظارت و راهنمایی بالینی در مدارس دوره ی اول متوسطه

مهر ۱۲ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نظارت و راهنمایی بالینی در مدارس دوره ی اول متوسطه بسته هستند)

نظارت و راهنمایی بالینی در مدارس دوره ی اول متوسطه

مهر ۱۱ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

Wallpapes-Mix-jootix-20

بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه نهم

مهر ۱۱ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه نهم بسته هستند)

بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه نهم