سایتهای مفید

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سایتهای مفید بسته هستند)

http://www.esltower.com/index.html

برگرفته از پایگاه

سایت بازیهای آموزشی

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سایت بازیهای آموزشی بسته هستند)

 

Games

با تشکر از پایگاه

WORKSHEETS

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای WORKSHEETS بسته هستند)

http://esl-kids.com/index.php?page=worksheets

برگرفته از پایگاه

مقاله معرفی شده توسط استاد شربیان

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مقاله معرفی شده توسط استاد شربیان بسته هستند)

There Is No Best Method—Why

مطالب ارایه شده توسط استاد ارجمند دکتر شربیان درهمایش سالانه دبیرخانه کشوری

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مطالب ارایه شده توسط استاد ارجمند دکتر شربیان درهمایش سالانه دبیرخانه کشوری بسته هستند)

چارچوب_معلمی

مشخصات_چارچوب_معلمی

فرم_مشاهده_و_پایش_عملکرد_معلمان

Observation Checklist

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای Observation Checklist بسته هستند)

Observation_Checklist_11_Aban-1 (1)

با تشکر از پایگاه

listening and speaking

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای listening and speaking بسته هستند)

Dabirkhae_LS (2)

با تشکر از پایگاه زبان

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

جهت دستیابی به مطالب  ارایه شده توسط استادارجمند دکتر میری  در همایش سالانه دبیرخانه کشوری  بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Appearance_and_Personality

http://s9.picofile.com/d/8273968492/f37a2820-303d-4e0b-8314-b8f1394d3c03/Appearance_and_Personality.pdf

معرفی کتب الکترونیکی

آبان ۱۲ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای معرفی کتب الکترونیکی بسته هستند)

 

Designing Assessment for Quality Learning Describing Discourseبرگرفته از سایت پایگاه