بارم بندی زبان هفتم

اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی زبان هفتم بسته هستند)

بارم بندی کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

پاورپوینت درس پژوهی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاورپوینت درس پژوهی بسته هستند)

پاورپوینت درس پژوهی

انجمن جهانی درس پژوهی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای انجمن جهانی درس پژوهی بسته هستند)

انجمن جهانی درس پژوهی – با تشکر از پایگاه کشوری

کتاب درس پژوهی – پژوهش مشارکتی کارکنان مدرسه تالیف دکتر بهمن حوریزاد

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب درس پژوهی – پژوهش مشارکتی کارکنان مدرسه تالیف دکتر بهمن حوریزاد بسته هستند)

Untitled

کتاب الکترونیکی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب الکترونیکی بسته هستند)

کتاب الکترونیکی – با سپاس فراوان از استاد ارجمند دکتر شهرام خدیر شربیان

ESL games

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ESL games بسته هستند)

ESL games

ESL Fast

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ESL Fast بسته هستند)

ESL Fast

پروفسور ریچاردز

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پروفسور ریچاردز بسته هستند)

پروفسور ریچاردز

شورای عالی آموزش و پرورش

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شورای عالی آموزش و پرورش بسته هستند)

شورای عالی آموزش و پرورش

English for children

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای English for children بسته هستند)

English for children

آموزش موقعیت محور

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای آموزش موقعیت محور بسته هستند)

آموزش موقعیت محور

راهنمای نظارت بالینی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای راهنمای نظارت بالینی بسته هستند)

راهنمای نظارت بالینی

کتاب گویای هفتم (فایلهای صوتی)

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب گویای هفتم (فایلهای صوتی) بسته هستند)

کتاب گویای هفتم (فایلهای صوتی)

کتاب گویای هشتم(فایلهای صوتی)

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب گویای هشتم(فایلهای صوتی) بسته هستند)

کتاب گویای هشتم(فایلهای صوتی)

راهنمای آموزش موقعیت محور

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای راهنمای آموزش موقعیت محور بسته هستند)

راهنمای آموزش موقعیت محور

داستانهای کوتاه انگلیسی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای داستانهای کوتاه انگلیسی بسته هستند)

داستانهای کوتاه انگلیسی

دیکشنری آنلاین

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای دیکشنری آنلاین بسته هستند)

دیکشنری آنلاین

دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی بسته هستند)

دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی بسته هستند)

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

سایت درس پژوهی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سایت درس پژوهی بسته هستند)

سایت درس پژوهی

بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش زبان

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش زبان بسته هستند)

بانک اطلاعات مقالات رشد آموزش زبان

ایین نامه امتحانات و ارزشیابی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ایین نامه امتحانات و ارزشیابی بسته هستند)

ایین نامه امتحانات و ارزشیابی

متن سند برنامه درسی ملی

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای متن سند برنامه درسی ملی بسته هستند)

متن سند برنامه درسی ملی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بسته هستند)

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش