دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تبریک سال نو


🌸🌹🥀🏵🌻🌺🌳💐🌷⚘

Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.

زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی‌کند. لحظات نیز، چون آب جوی دیگر باز نمی‌گردند.
پس از هر لحظه‌ای که به تو هدیه می‌شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!
♦️ Happy New Year ♦️

🌸🌹🥀🏵🌻🌺🌳💐🌷⚘