دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

لینک های تدریس زبان انگلیسی پایه نهم شبکه آموزش

پایه نهم ۲۷ فروردینپایه نهم درس ۶زبان انگلیسی پایه نهم درس ۶زبان انگلیسی پایه نهم درس ۵زبان انگلیسی پایه نهم درس ۵زبان انگلیسی پایه نهم ۲۷ اسفندزبان انگلیسی پایه نهم درس ۵زبان انگلیسی پایه نهم درس ۵

تبریک سال نو


🌸🌹🥀🏵🌻🌺🌳💐🌷⚘

Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.

زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی‌کند. لحظات نیز، چون آب جوی دیگر باز نمی‌گردند.
پس از هر لحظه‌ای که به تو هدیه می‌شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!
♦️ Happy New Year ♦️

🌸🌹🥀🏵🌻🌺🌳💐🌷⚘