دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

ویدیو کنفرانس گروه زبان انگلیسی


جلسه ویدیو کنفرانس گروه زبان انگلیسی متوسطه اول با حضور سرگروه های محترم مناطق استان و همکاران گرامی با موضوع طراحی سوالات عملکردی
۲۷ آذر ۹۸