دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تسلیت اربعین حسینی


نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز
دانش آموزان عالم را همه دانا کند
ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین
بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

اربعین حسینی تسلیت باد.