دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

تسلیت اربعین حسینی


نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز
دانش آموزان عالم را همه دانا کند
ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین
بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

اربعین حسینی تسلیت باد.

پیام تبریک سال تحصیلی جدید

همه احساس ها بهاری است.

مهر سمفونی قشنگی از محبت را در مدرسه می نوازد که طبیعت، شیفته  شنیدن آن است

نگاه کن؛ در گوشه و کنار حیاط، معصومانه ترین برگ های دوستی ورق می خورد.

امروز سرنوشتی از شور و شوق در مدرسه رقم زده می شود.