دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

منتخبین سرگروههای زبان انگلیسی مناطق استان سیستان و بلوچستان متوسطه دوره اول

سعید رحیمی رتبه اول ایرانشهر
حمیده قلاسی رتبه دوم ناحیه یک زاهدان
زهرا رییسی رتبه سوم نیکشهر