دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره اول متوسطه

دستورالعمل جشنواره خوارزمی

راهنمای جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری

مدارس دوره اول متوسطه سطح کشور

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

Rahnama jashnvare-

 

 

 

 

 

 

 

اربعین سید و سالار شهیدان تسلیت

اربعین است اربعین کربلاست
هر طرف غوغایی از غم ها به پاست
گویی از آن خیمه های نیم سوز
خود صدای العطش آید هنوز
اربعین حسینی تسلیت باد.

Congratulations on the beginning of the new academic year

 

Dear students, colleagues

We would like to extend our warmest wishes to you all on the beginning of the New Academic year. Let it be interesting and unusual for you and let it bring new knowledge and discoveries, as well as new challenges

To the students we would like to wish creative, responsible approach to education and interesting, passionate, inspiring professors.

To the professors and all the colleagues we would like to wish smart, intelligent students, open for new knowledge and ready to study in and outside the classroom.